Condiciones de uso

Algemeen

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website, die bereikbaar is op www.protosh2o.org en die door Protos wordt beheerd. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Wenst u hiermee niet akkoord te gaan, dan vragen wij u vriendelijk de website verder niet te gebruiken.

Toegang tot en gebruik van de website

Protos doet er alles aan om de toegang tot de website te verzekeren, doch in de mate van het mogelijke en zonder garantie. Het kan dus voorvallen dat de website, om welke reden dan ook, gedurende onbepaalde tijd en zonder verwittiging offline is.

Inhoud

Met deze website wil Protos informatie verstrekken over de werking van de organisatie en over de wereldwaterproblematiek. Hoewel de inhoud secuur werd samengesteld, kan Protos niet garanderen dat de informatie te allen tijde actueel en volledig is. Protos behoudt zich het recht om de inhoud van de website te wijzigen.

Op bepaalde pagina’s wordt gelinkt naar externe websites. Protos is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, films en andere materialen op deze website zijn eigendom van Protos en worden beschermd door de daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders vermeld (zoals bijvoorbeeld het geval is voor bepaalde foto’s, waarvan de fotograaf in kwestie eigenaar blijft).

Het is toegestaan een deel van de website te printen of te downloaden en te verspreiden, doch enkel voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. We vragen om steeds melding te maken van het copyright © Protos, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Het is niet toegestaan om foto’s te printen of te downloaden en te verspreiden die een ander copyright hebben dan © Protos.

Persoonsgegevens

Op deze website worden persoonsgegevens verzameld die door Protos – en enkel door Protos –beheerd worden. Meer informatie hierover leest u in onze privacyverklaring.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze website kan u zich richten tot info [at] protosh2o [dot] org.